Początek lat 90. XX wieku w Polsce oznaczał czas transformacji gospodarczej. Upadek komunizmu i wejście na ścieżkę wolnorynkowej gospodarki zaowocowało dynamicznym rozwojem przedsiębiorczości. Szczególnie sektor […]